Krótka historia stowarzyszenia.

Drukuj
Kategoria: Historia

 

Stowarzyszenie Matek Katolickich jest organizacją katolików świeckich zatwierdzoną przez  Arcybiskupa Metropolitę Wrocławskiego Henryka Kardynała Gulbinowicza dnia 20 lutego 1991r. zarejestrowaną w Sądzie na podstawie prawa o Stowarzyszeniach
w 2006r. Protektorem  Stowarzyszenia był J.E. ks. biskup Józef Pazdur.

Stowarzyszenie Matek Katolickich pomyślane było jako wspólnota nie tylko dla niewiast będących matkami, ale dla każdej niewiasty w  wieku od 16 lat. Jeśli do nazwy Stowarzyszenia wniosłyśmy słowo „matka” to dlatego, że Stwórca powołał niewiastę nie tylko do rodzicielstwa fizycznego, ale każdą niewiastę uczynił zdolną
i w dominującym stopniu odpowiedzialną za rodzicielstwo.

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy Marii Wrony, która przy współpracy Barbary Gawlak, Teresy Podgórskiej, Alicji Nowakowskiej i wielu innych pań założyła to Stowarzyszenie. Jaka myśl przyświecała im - to jak pisze Maria Wrona w czasopiśmie Niewiasta „ cel jaki stawia sobie Stowarzyszenie wymaga, aby łączyło nas jedno wyznanie wiary, jedno credo z wszystkimi jego konsekwencjami. A fakt, że jest to Stowarzyszenie wyłącznie dla niewiast, mówi sam za siebie. Wszystkie kierunki, poszczególne cele i metody działania skupiać się będą wokół niewiasty, dla dobra niewiasty, dobra jej małżeństwa, dzieci i całej rodziny. Historia człowieka, całe nasze życie dowodzi, że od nas niewiast zależy bardzo wiele. Od tego, jakie my jesteśmy, zależy w dominującym stopniu trwałość naszego małżeństwa, ciepło i miłość w naszych rodzinach, atmosfera w środowisku naszej pracy zawodowej, w sklepie, tramwaju, wszędzie. Wszędzie gdzie się pojawiamy możemy nieść ze sobą DOBRO albo ZŁO… Świadomość tej prawdy, prawdy o nas, naszych duchowych możliwościach rodzenia człowieka dla nieba lub piekła, dobra czy zła,  skłoniła nas do tego, aby we wspólnocie niewiast należących do jednego Kościoła, którego Matką jest NIEWIASTA, pełna doskonałości, zmieniać siebie i życie wokół nas. Ale aby nieść niebo innym, podjąć świadomie „walkę ze złem i ze Złym” (Jan Paweł II) należy to niebo odbudować najpierw w sobie…Czy to co nazywamy wiarą w Boga, można w ogóle nazwać wiarą?.. Ginie człowiek mordowany już w łonie matki, ginie w alkoholu, narkotykach, chorobach i zboczeniach seksualnych, prostytucji i przestępstwach kryminalnych.. Jaka musi być niewiasta Boże, aby za jej przyczyną nie ginął człowiek. Te i szereg innych pytań nieustannie stawiać będziemy sobie w naszej wspólnocie i szukać na nie odpowiedzi, bo sądzimy, że od tego, czy niewiasta odnajdzie się w swoim STWÓRCY i świadomie podejmie z NIM współpracę, zależą losy naszych małżeństw, rodzin, człowieka”.

Pierwszą przewodniczącą była Maria Wrona, drugą  Zofia Kaniak, trzecią Elżbieta Czepiel-Wołoszyńska i czwartą jest Maria Andrzejewska.

Do 1994 roku było nas ponad 300 osób. Zostały założone oddziały we Wrocławiu
w parafiach: Chrystusa Króla ul. Zachodnia, św. Augustyna ul. Sudecka, św. Maurycego ul. Traugutta, św. Trójcy ul. Krzycka oraz oddziały w Oławie, Polkowicach, Lubinie.

Zawiązało się wiele zespołów i tak: zespół ewangelizacyjny, zespół ognisk przydomowych, zespół patronacki, zespół obrony praw dziecka.

Stowarzyszenie zaczęło wydawać miesięcznik NIEWIASTA. Powstały 2 numery. Do zespołu redakcyjnego należały: Maria Wrona, Krystyna Barska, Beata Nastał, Małgorzata Idzikowska, Barbara Łopuska-Fiołek, Zofia Kaniak. Z powodów finansowych więcej numerów już nie wydano.

Uruchomiono szwalnię. Panie szyły stroje liturgiczne dla dzieci na I-szą komunię świętą, pomagając w ten sposób rodzinom. Szyte też były z okazji wizyt papieskich i świąt narodowych flagi: papieskie, narodowe i maryjne, które rozprowadzane były w parafiach wrocławskich.

Została założona biblioteka w parafii św. Trójcy we Wrocławiu.

Stowarzyszenie  założyło dwa Kluby Seniora w parafii św. Rodziny oraz w parafii śśw. Doroty, Stanisława i Wacława we Wrocławiu (więcej o klubach w zakładce KLUB Seniora).

Z upływem lat wiele osób odeszło do Pana ( założycielka Maria Wrona, Krystyna Barska), sporo odeszło do innych grup działających w parafiach. Pozostało nas 30 osób.

Obchodzono uroczyście Dzień Matki – uroczysta Msza św., koncert fortepianowy  w Klubie „U Placka”, spotkanie w kawiarni „Tutti-Frutti” przy kawie, spotkania z poezją.

Zorganizowano pierwszą  wystawę "Misterium Pietatis" przy współpracy Wrocławskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Panoramie Racławickiej we Wrocławiu.

zdjecia-historia SMK1

 
 
 
 
 
Monday the 29th. Design: Hostgator Coupon. copytight 2022 for smk wrocław
Copyright 2012

©